Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/svolvuqx/public_html/plugins/content/yoo_gallery.php on line 153

Avtale servicepartner

Svolvær Servicehavn AS har utviklet en felles nettbasertt maritim serviceportal for næringslivet i Vågan samt Solvær.

Deltagelse i felles maritim markedsportal for svolvarservicehavn.no samt servicehavn.no . Denne er rettet mot alle kjøpere av maritime tjenester og produkter til en variert flåte.  Svolvær Servicehavn v/ Vågan Havnevesen tilbyr bedriftene i en avtale med 3-års varighet å levere følgende tjenester ;

1.  Bedriftspresentasjon (bedriftsinfo, bransje, kontaktinfo, web og mail-link, bilde mv.) på vår aktive nettside; www.svolvarservicehavn.no samt www.servicehavn.no

2.  Årlig mulighet for visning av ønsket artikkel/evnt. omtale eller produktnytt (max.2)

3.  Oppdatering av nettstedet med aktuell info fra partnere og deres bedrifts maritime tilbud

4.  Svolvær Servicehavn rykker inn felles info-annonser for salgs-samarbeidet i
fagtidsskrifter rettet mot maritim sektor og med tilbudsinfo til sjøfarende.

5. Fellesannonse i Fiskeribladet/Fiskaren og andre tilsvarende tidskrift for breddetreff.

6. Visuell synliggjøring i Svolvær havn (m/forbehold om tillatelse for oppsett/mont.)
(stort seil 7x 2,5m v/kjølelagret for markedsføring av maritim servicehavn/-webportal.

Pris for dette vil vi komme nærmere tilbake til her, samt i det tilbud hver enkelt bedrift får. Prisingen er satt slik at det er liten samt stor medlem (over el. under 10 ansatte)
Vi vil legge ut avtalen for nedlasting etter lansering av overtagelsen av drift for dette tilbudet, vær tilstede for nye og eksisterende maritime besøkende her.

Varighet: Avtalens varighet er 3-tre år fra din signeringsdato.


Tilbake

Maritime servicebedrifter