Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/svolvuqx/public_html/plugins/content/yoo_gallery.php on line 153

Maritim tilrettelegging = kortere driftsopphold

Dagens driftsmønster krever korte og effektive opphold, vi vil gjerne hjelpe til med denne effektiviseringen gjennom vårt servicebedrift/-kontaktnett og kompetanse. Planlagte driftsopphold / utbedringer og service/proviantering samt mannskaps-skifter, er noe som vi gjennom våre servicepartnere effektivt kan tilrettelegge for dere.

Svolvær Servicehavn as er eid av de 25 mest sentrale maritime servicebedriftene i Svolvær og Lofoten.

Svolvær Servicehavn as arbeider etter målsettingen;

"Maritim tilrettelegger = Kortere driftsopphold"


Svolvær Servicehavn skal korte ned kundens driftsopphold gjennom effektiv tilrettelegging og tett samarbeid med alle maritime servicebedrifter. Kundenes behov står i sentrum og vi skal tilrettelegge for å løse dem. På den måten viser vi at Svolvær er Nord-Norges mest komplette og beste leverandør innen maritime tjenester.

Våre viktigste oppgaver omfatter;
•    Bedriftsutvikling
•    Markedsføring
•    Kompetanseheving
•    Utøve aktiv næringspolitikk

Du kan nå oss direkte, eller vi kan formidle kontakt og tilrettelegge for å løse nettopp dine behov.

Kjell H. Hanssen, Vågan Havn KF
Svolvær Servicehavn as

Du kommer i kontakt med de enkelte leverandørene her »

Tilbake