Vågan Havnevesen KF
Adresse:
Postadresse: Postboks 121, 8301 Svolvær
Besøksadresse: Fiskergata 23, Havneterminalen


Informasjon: Maritim tilrettelegger - bestillinger gjør dere på leverandørens nettsted.


Kontakt leverandørene direkte her

Maritim tilrettelegger = Kortere driftsopphold.


Gjennom dette skjemaet sender dere generelle henvendelser rundt tjenestetilbudet vi leverer for servicehavnen og leverandørene der.